Blogg

Norge avkriminaliserar narkotikabruk, i Sverige är moralism viktigare än människoliv

 
Majoriteten i norska Stortinget (motsvarande riksdagen) har beslutat att avkriminalisera eget bruk av narkotika. Det är ett historiskt beslut, där de väljer att aktivt arbeta med skademinimering och att erbjuda vård för de som behöver, istället för att straffa människor som använder droger. Norges hälsominister Bent Høie uttalade sig för en tid sedan om att avkriminalisering är det enda rätta för att komma till bukt med den ökande problematiken med narkotikarelaterade dödsfall. Nu har detta alltså skett och arbetet med reformen är redan påbörjat.
 
I Sverige tillämpas nolltolerans mot narkotika, vilket innebär att all användning av illegala droger är straffbar och målet är ett narkotikafritt samhälle. Denna hållning har starkt stöd bland riksdagspartierna, trots att metoden helt saknar vetenskaplig evidens. Eget bruk/påverkan har endast varit olagligt i Sverige sedan 1988. Sedan kriminaliseringen har polisen tydligt skiftat fokus från langare till brukare, den narkotikarelaterade dödligheten har tredubblats och ligger nu näst högst i Europa. Sverige har fått hård kritik av WHO och FN för brott mot mänskliga rättigheter.
 
Avkriminalisering innebär att ta bort straff för eget bruk/missbruk. Norge har tagit inspiration från Portugal, som avkriminaliserade eget bruk redan 2001 och då valde att omfördela resurserna, pengar som tidigare gick till polis och rättsväsende, satsas nu på information, förebyggande arbete, sociala insatser och vård. Metoden har varit mycket framgångsrik, heroinbruket har minskat med hela 50 %, antal dödsfall har minskat och färre ungdomar provar droger.
 
I Portugal är det fortfarande olagligt att köpa, sälja, langa till minderåriga samt att köra påverkad. Skillnaden är att den som blir påkommen påverkad eller med en mindre mängd narkotika, blir inte straffad för det, utan kan istället erbjudas hjälp för ett eventuellt problematiskt bruk. Det är även lättare för personer med ett problematiskt bruk att själva söka hjälp eftersom de inte klassas som kriminella. Huruvida Norge väljer att helt följa den portugisiska modellen där även mindre innehav är avkriminaliserat, återstår att se.
 
Sverige har näst högst narkotikadödlighet i EU och siffrorna ökar hela tiden. Avkriminalisering är ett måste för att komma till bukt med problemen dagens narkotikapolitik orsakar på individnivå. Som det ser ut i Sverige i dag, straffas människor med problematiskt bruk istället för att erbjudas hjälp. Att neka vård och istället straffa människor med beroendeproblematik är ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter. Det går inte att straffa bort ett beteende som bygger på social utsatthet. Det enda som händer är att den sociala utsattheten ökar, människor vågar inte söka vård och det problematiska bruket eskalerar.
 
Det enda riksdagspartiet som har avkriminalisering i sitt partiprogram är Vänsterpartiet. Tyvärr driver de inte frågan aktivt och Ung Vänster har helt tagit avstånd. Av någon anledning har resten av det rödgröna blocket halkat efter här, vilket känns väldigt märkligt med tanke på att de brukar vara snabba med att trycka på mänskliga rättigheter i andra sammanhang. På högersidan är Centerns och Liberalernas ungdomsförbund för en avkriminalisering och även legalisering, men deras moderpartier är fortfarande avigt inställda, precis som resterande riksdagspartier. Tydligen är moralism och ideologi viktigare än människoliv i den här frågan.
 
Vårdbehov ska inte bedömas utifrån ideologi, det ska ske på vetenskaplig grund. Dagens narkotikapolitik bygger på en ideologisk övertygelse om att narkotikaberoende är ett personligt val. Vi behöver en politik som sätter mänskliga rättigheter i främsta rummet, som värdesätter vetenskaplig evidens, och där skademinimering är viktigare än ideologiska principer.
 
Nästa år är det val och den här frågan kan komma att ha avgörande betydelse. Det är dags att visa att allt prat om mänskliga rättigheter inte bara är tomma ord.

Mest lästa inläggen

Vi måste våga prata om sorg

Bild från pexels.com Vi är alla rädda för att dö. Ännu mer rädda är vi för ...

Hej, jag heter Zandra och jag är psykiskt sjuk

* Ett semikolon innebär att författaren hade kunnat avsluta meningen, men v...

Småstadsnormen gör Stockholm till en spökstad

Foto: Maurício Mascaro, Pexels.com I Sverige är det tillåtet att servera al...

Norge avkriminaliserar narkotikabruk, i Sverige är moralism viktigare än människoliv

Majoriteten i norska Stortinget (motsvarande riksdagen) har beslutat att av...