Blogg

Vi måste inse att VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) är en säkerhetsrisk

25 november 2014 skrev jag en artikel för att uppmärksamma Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, med titeln "Vi måste inse att män är en säkerhetsrisk" (Då var jag fortfarande aktiv i Fi, därav partibeteckningen). Den här artikeln har upprört många män, den har publicerats på antifeministiska sidor och ett högt antal män har säkerställt att jag har fått ta del av kritiken riktad till mig som person genom att skriva konstruktiv kritik till mig i stil med följande:
 
 
 

 
 
 
Exemplen ovan är ett återkommande tema bland all feedback jag får. Det verkar som att jag har varit otydlig och råkat förmedla att jag menar att varje enskild individuell man är en säkerhetsrisk. Så klumpigt av mig. Jag är inte den som ignorerar konstruktiv feedback, så här kommer en ny version av samma artikel där jag har tagit dessa synpunkter i beaktande. Håll till godo.
 

 
I dag, den 25 november, är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det behövs uppenbarligen en sådan dag och det i sig är helt absurt. Låt oss titta på fakta över hur det ser ut i Sverige i dag. 
 
VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) står för majoriteten av alla våldsbrott. Kvinnor står för majoriteten av offren. Samtidigt som VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) oftare faller offer för VISSA mäns brutalitet (Obs! INTE ALLA MÄN!™) när det gäller misshandel i det offentliga, är den rent statistiskt farligaste platsen för en kvinna att vistas på det egna hemmet, åtminstone om hon lever med en man (Obs! INTE ALLA MÄN!™). Våld i nära relationer drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män (Obs! VISSA män drabbas också!) och utgör nära hälften av alla anmälda misshandelsfall mot kvinnor. Uppskattingsvis anmäls endast en femtedel av fallen, enligt BRÅ. Förövaren är oftast en man (Obs! INTE ALLA MÄN!™).
 
  • 98 % av alla som anmäls för våldtäkt är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 98 % av alla som anmäls för sexualbrott är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 85 % av alla som anmäls för misshandel av kvinnor är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 88 % av alla som anmäls för misshandel av män är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)

VISSA män är vår tids största säkerhetsrisk (Obs! INTE ALLA MÄN!™).

Obs! Kvinnor begår också brott! Alla övriga procentenheter utgörs av kvinnliga förbrytare!

VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) våldtar, trakasserar, hotar och misshandlar och vi har en samhällsstruktur som underbygger och stödjer det. Tillsammans har vi skapat ett samhälle som främjar att VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) brukar våld.

Grundproblematiken stavas maskulinitetsnormer. Vi ser det överallt. Hur män förväntas vara stora, starka, ta plats och dominera sin omgivning. Hur män förväntas vara ledartyper, hårdhudade och aldrig visa känslor. Hur män tillskrivs makt av samhället baserat på sin könstillhörighet. Makt som utifrån dessa spelregler skapar machoideal. Makt som kan missbrukas av individer (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som tar sig rätten att bestämma över andra människors kroppar. Utnyttja andra människors kroppar. Skada andra människors kroppar. Ingjuta människor med rädsla och skam.

Maskuliniteten står för makten och femininiteten för det förtryckta, underordnade (Obs! VISSA män, INTE ALLA MÄN!™, är faktiskt också förtryckta!). Kvinnor som tar efter manligt kodade egenskaper hyllas, medan VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som tar efter kvinnligt kodade egenskaper hånas. Kvinnligt kodade könsuttryck och egenskaper förlöjligas och bedöms oupphörligen i det offentliga och i privatlivet. Kvinnor utsätts i större utsträckningar för hot och trakasserier än VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™). Kvinnor som uttrycker sina åsikter offentligt utsätts för hat och hot, VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som öppet försvarar kvinnor likaså.

Det handlar om makthierarkier, vilka som står högst på samhällets maktstege. Maktfaktorer samverkar och gör att du klättrar högre ju fler privilegier du har. Är du vit, man, medelklass och uppåt, hetero, cis och med en vanligt förekommande funktionsuppsättning har du cashat in full pott i maktlotteriet. På samma sätt fungerar det omvänt. Kvinnor, transpersoner, rasifierade, HBTQ-personer, socialt utsatta och personer med funktionsvariationer står lägre på samhällsstegen och kombineras flera av dessa faktorer blir utsattheten genast högre. Obs! INTE ALLA MÄN!™ är priviligerade och inte alla kvinnor är förtryckta!

VISSA kvinnor utsätts för våld. Är du transkvinna är risken ännu större att du utsätts för våld än om du är ciskvinna. Rasifierade utsätts för våld i högre utsträckning än vita. Transpersoner i allmänhet och transfeminina i synnerhet är den grupp som har störst risk att bli utsatta för våld. Adderar vi rasifiering, brott mot heteronormen och/eller en funktionsvariation blir utsattheten och sårbarheten ännu större. Maktfaktorer samverkar och förtryck samverkar. Att vara medveten om det är avgörande för att överhuvudtaget kunna påverka och bryta ner samhällsstrukturerna som skapar detta.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, en rättighet som kränks oupphörligen. Rädsla för våld inskränker människors rörelsefrihet och risken att drabbas är högst för redan utsatta grupper. Maskulinitetsnormer skadar personer av alla kön och det våldspreventiva arbetet måste fokusera på kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld med utgångspunkt från hur maktfaktorer respektive förtryck samverkar.

 

Zandra Hedlund

Debattör och skribent

 


Vad säger ni, blev det tydligt nog? Annars vet ni ju redan vart ni ska skicka kritiken.

 

Tillägg: Ovan skriver jag om män och kvinnor som grupp utifrån hur det presenteras i brottsstatistiken. Jag är medveten om att det finns fler kön, vilket tyvärr inte syns i denna form av statistik ännu.

Mest lästa inläggen

Vi måste våga prata om sorg

Bild från pexels.com Vi är alla rädda för att dö. Ännu mer rädda är vi för ...

Hej, jag heter Zandra och jag är psykiskt sjuk

* Ett semikolon innebär att författaren hade kunnat avsluta meningen, men v...

Småstadsnormen gör Stockholm till en spökstad

Foto: Maurício Mascaro, Pexels.com I Sverige är det tillåtet att servera al...

Norge avkriminaliserar narkotikabruk, i Sverige är moralism viktigare än människoliv

Majoriteten i norska Stortinget (motsvarande riksdagen) har beslutat att av...