Blogg

Människor som tar droger förtjänar inte att leva

 
Varje år dör ca 800 personer i Sverige till följd av narkotikabruk, vilket gör Sverige till det land med näst högst narkotikarelaterad dödlighet i EU. Majoriteten av personerna som dör har brukat opioider, exempelvis heroin och fentanyl. Det finns ett effektivt sätt att rädda dessa människors liv, men i Sverige anses de inte värda att rädda.
 
Naloxon är en nässpray som kan förhindra dödsfall vid överdos av opioider. WHO rekommenderar att den delas ut till brukare och anhöriga, vilket redan görs i bland annat Norge och Danmark. Den är enligt experter på området helt ofarlig och är varken rusgivande eller vanebildande. Det är att jämföra med de adrenalinsprutor som delas ut till personer som riskerar att drabbas av svår allergisk chock vid exempelvis nötallergi.
 
I Sverige planerades naloxonprogram att införas i Stockholm och Malmö, en åtgärd som skulle kunna rädda hundratals liv per år. Detta fick dock ett abrupt stopp då Läkemedelsverket valde att stoppa projektet genom att neka licens för naloxon. Detta med hänvisning till att receptbelagda läkemedel ej får delas ut till tredje part, dvs det krävs individuella recept för varje enskild brukare.
 
En rimlig lösning hade kunnat vara att göra som i Norge, där naloxon är receptfritt. Det hade varit fullt genomförbart även här, men istället väljer Läkemedelsverket att hävda att det krävs en lagändring. I väntan på den lagändringen kommer ytterligare hundratals människor att dö av överdoser.
 
I december skrevs ett upprop för att få folkhälsominister Gabriel Wikström att agera, men ännu har ingenting hänt. Efter beslutet från Läkemedelsverket vägrar han att ens uttala sig i frågan och hänvisar till en utredning om narkotikadödligheten som ska presenteras 30 april. Vad som behöver utredas i frågan om naloxon är högst oklart, då all forskning pekar på att det är en mycket effektiv livräddningsmetod som är både ofarlig och kostnadseffektiv.
 
Det intressanta är att riksdagens socialutskott är eniga om att naloxonprogram bör införas. Det innebär i praktiken att en lagändring skulle kunna genomföras med kort varsel. Att folkhälsoministern ändå väljer att låta bli att agera, är under all kritik.
 
Det går att kraftigt ifrågasätta agerande från såväl Läkemedelsverket som från vår folkhälsominister. Hade det handlat om en annan befolkningsgrupp med hög dödlighet där liv enkelt kunde räddas hade det troligtvis låtit annorlunda.
 
I en amerikansk studie som undersökte Naloxons kostnadseffektivitet, gjordes en extra analys för att ge svar på farhågan att fler överlevande brukare skulle kosta samhället mer pengar i form av sjukvård- och rättskostnader. Det gjordes alltså en uträkning för att se om det vore billigare att låta dessa människor dö. Att frågan överhuvudtaget ens ställs, gör det uppenbart att vissa liv är värda mindre än andra.
 
 

 
Läs även:
 
Följ mig på Twitter: @zandra_hedlund

Mest lästa inläggen

Människor som tar droger förtjänar inte att leva

Varje år dör ca 800 personer i Sverige till följd av narkotikabruk, vilket ...

Den politiska debatten om medicinsk cannabis saknar verklighetsförankring

Tyska parlamentet har nu enhälligt röstat för att legalisera medicinsk cann...

Släpp moralpaniken och låt oss dansa i fred

Stockholms nattliv är under hot. Det blir allt svårare att hitta lokaler fö...

Polisen prioriterar cannabisrökare framför sexuella övergrepp mot barn

Aftonbladet och SvD har tillsammans genomfört en granskning där de har spår...

Blogg

Den politiska debatten om medicinsk cannabis saknar verklighetsförankring

 
Tyska parlamentet har nu enhälligt röstat för att legalisera medicinsk cannabis. Den nya lagen träder i kraft i mars och innebär att personer i Tyskland kommer att ha möjlighet att få naturlig cannabis förskrivet på recept, vilket täcks av deras motsvarighet till högkostnadsskydd, dvs det blir statligt subventionerat. Tyskland blir därmed ytterligare ett i raden av länder som väljer att erkänna cannabis som ett behandingsalternativ.
 
Danmark och Norge har båda röstat igenom att införa medicinsk cannabis på prov för 500 patienter från och med 1 januari 2018. Samtidigt går Sverige närmast baklänges i debatten och polisen hårdsatsar på att gripa cannabisrökare
 
Medan den internationella debatten om införandet av medicinsk cannabis pågår är det viktigt att understryka att det i Sverige redan finns två cannabispreparat som är godkända av Läkemedelsverket, Sativex och Marinol.
 
Marinol består av syntetiskt THC (den aktiva substans i cannabis som ger själva ruseffekten) och har varit godkänt sedan 2002. Licensförskrivning av Marinol förekommer i dag för exempelvis olika smärttillstånd, aptitlöshet och illamående. Marinol omfattas av högkostnadsskyddet.

Sativex, som är baserat på naturligt odlad cannabis, godkändes av Läkemedelsverket 2011. Det är en oljebaserad munhålespray och kan i dag förskrivas utan licens. Den enda godkända indikationen enligt Fass är för patienter med multipel skleros (MS). Enligt Fass föreligger ingen risk för beroende. Sativex ingår inte i högkostnadsskyddet, så behandlingen kan i dagsläget kosta patienten tusentals kronor per månad.

Enligt Läkemedelsverket får svenska läkare förskriva Sativex och Marinol även för andra indikationer än vad Fass anger, detta kallas off label-förskrivning. Varje läkare har på eget ansvar möjlighet att överskrida det angivna användningsområdet för diverse godkända läkemedel, under förutsättning att andra läkemedel redan har prövats, alternativt att inget godkänt preparat finns att tillgå. Det går alltså att förskriva cannabispreparat för en rad åkommor i Sverige redan i dag.

En intressant aspekt i sammanhanget är att trots att dessa preparat är godkända av Läkemedelsverket, är cannabis fortfarande klassad enligt förteckning I i Sverige, dvs anses inte ha något som helst medicinskt användningsområde. Trots att medicinsk cannabis per definition faktiskt redan är godkänd i Sverige, anses cannabis enligt svensk lag vara likvärdigt med heroin. 

Det går onekligen att ifrågasätta hur det kommer sig att just Sativex hamnar utanför högkostnadsskyddet, speciellt när det riktar sig till en extremt utsatt patientgrupp där få andra behandlingsalternativ står till buds. Detta gör att den i praktiken inte alls finns tillgänglig för patienter som kan tänkas dra nytta av den.

Medicinsk cannabis har visat sig hjälpa mot exempelvis smärta, aptitlöshet och ångest och är godkänt som läkemedel i ett stadigt ökande antal länder. Det har få biverkningar, inga kända fall av överdosering eller dödsfall och låg risk för att utveckla beroende. Samtidigt förskrivs andra narkotikaklassade preparat som morfin, oxykontin, metadon, fentanyl  och bensodiazepiner utan att någon höjer på ögonbrynen, trots att dessa bevisligen är både farliga och har extremt hög risk för beroendeutveckling, vilket kan orsaka stort lidande och innebär en hög samhällskostnad.

Det här är en het internationell debatt, men svenska politiker vågar knappt ta i ämnet, trots att Läkemedelsverket redan har godkänt två cannabispreparat för patientbruk. Sverige har en lång historia av att moralisera kring droger och sprida skräckpropaganda istället för att arbeta skademinimerande, något som lett till hård kritik från WHO och FN. Det är uppenbart att ideologiska ställningstaganden går före människors hälsa.

Vårdmetoder ska grunda sig på vetenskaplig evidens, inte ideologi och moralism. Det parti som vågar sticka ut hakan och ta den här debatten har mycket att vinna inför valet 2018.

 


 Läs även:

Narkotikapolitisk ordlista

Narkotikapolitik handlar om mänskliga rättigheter

Polisen, sluta gnäll om resursbrist - ni jagar cannabisrökare med helikopter

Polisen prioriterar cannabisrökare framför sexuella övergrepp mot barn

Gabriel Wikström är ett hot mot folkhälsan


Följ mig på Twitter: @zandra_hedlund

Mest omtyckta inläggen

Staten ska inte bestämma vilken musik jag ska dansa till

Det finns en kultur som bygger på dans, musik och glädje, där det ordnas fe...

Polisen, sluta gnäll om resursbrist - ni jagar cannabisrökare med helikopter

I går skrev Expressen om ett stort polispådrag i Göteborg, fyra patruller o...

Ditt jobb är inte värt ditt liv

Det har gått nästan 3,5 år sen den där dagen då allting rämnade, då jag fic...

Vi måste inse att VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) är en säkerhetsrisk

25 november 2014 skrev jag en artikel för att uppmärksamma Internationella ...

Blogg

Släpp moralpaniken och låt oss dansa i fred

 
Stockholms nattliv är under hot. Det blir allt svårare att hitta lokaler för att husera nattklubbar och livescener. Klubbar som Debaser och Göta källare tvingas stänga, ett flertal klubbar har fått sina hett eftertraktade 05-tillstånd indragna och Slakthusområdet ska snart rivas för att göra plats åt hutlöst dyra bostadsrätter för medelklasseliten.
 
Problemet har uppmärksammats av tre politiker från Liberalerna i Stockholm, som har skrivit en motion där de yrkar på att staden tar fram en strategi för hur ett levande nöjes- och kulturliv ska värnas och möjliggöras när staden växer. Det här är givetvis ett mycket välkommet initiativ. Min gissning är dock att deras definition av att "dansa natten lång" troligtvis inte överensstämmer med vad klubbscenen skulle önska.
 
I Stockholm stänger nattklubbar kl.03, några enstaka ställen, som blir allt färre, får hålla öppet till kl.05. Att få serveringstillstånd längre än så är inte möjligt. Den anledning som hela tiden upprepas är att sena öppettider gör staden otrygg. Det jag undrar är om politikerna som påstår detta någonsin har befunnit sig i innerstan kl.03.30 en lördagkväll. När ställen har öppet sent droppar folk successivt av under natten och färre är kvar till slutet. Det gör att färre människor rör sig ute på stan åt gången. När alla nattklubbar istället stänger tidigt, stannar de flesta till slutet och när alla ska ut samtidigt utbryter fullständigt kaos. Det är påfrestande för såväl klubbägare, garderobspersonal, kollektivtrafik, taxichaufförer och nattöppna matställen. För att inte tala om risken för bråk när så pass många överförfriskade människor ska ta sig hem samtidigt. Det orsakar verkligen allt annat än en trygg stadsmiljö.
 
Samtidigt som staden aktivt verkar för att döda klubbscenen, blomstrar undergroundscenen som aldrig förr. Arrangörer som för länge sedan tröttnat på att behöva anpassa sig efter förlegade regler om öppettider, har istället valt att starta föreningar och hålla medlemsfester för slutna sällskap vilket skapar små oaser där dansen kan pågå till långt fram på förmiddagarna. Att det finns en efterfrågan är det inget snack om, hundratals människor beger sig långt ut i förorterna för att dansa i övergivna industrilokaler, ofta utan varken värme eller rinnande vatten, trots att det är mitt i vintern. Det här motarbetas givetvis aktivt av myndigheter, polisen gör sitt bästa för att stoppa festerna. Det gnälls om resursbrist, sexualbrott nedprioriteras och läggs ned utan utredning, men när det kommer till att stoppa folk från att dansa verkar det minsann finnas resurser.
 
Det finns ett enkelt sätt att få bukt med "problemet" med undergroundkulturen och det är att göra klubbscenen attraktiv. Låt arrangörerna själva bestämma öppettider, tillåt kulturen att få ta plats och anpassa tillgången efter efterfrågan istället för att begränsa möjligheterna för alla. Och om inte i innerstan, så åtminstone i förorterna. Öppna en nattklubb i Märsta med tillstånd till kl.09 och jag lovar att folk kommer att vallfärda dit. Sätt Stockholms nattliv på kartan, så ska ni nog se att antalet undergroundfester minskar drastiskt. 
 
Det är dags att Stockholmspolitikerna inser vilken enorm inkomstkälla de missar när de sakta dödar hela stadens nattliv. Inga turister åker till Stockholm för att festa och Stockholms egna klubbkids vallfärdar till Berlin, där politikerna har förstått värdet i ett pulserande nattliv och anser att klubbscenen är en kultur att värna om. Sverige har gett upphov till ett flertal världsartister på den internationella technoscenen, men det finns ingen klubbscen värd namnet där de kan spela på hemmaplan.
 
Om Stockholm vill vara en storstad av internationella mått, måste det finnas ett nattliv värt namnet.
 

Läs även:
 

 Följ mig på Twitter: @zandra_hedlund
 

Mest kommenterade inläggen

Dra åt helvete, Delmon Haffo

I direktsänd webb-tv i dag kallade Delmon Haffo (M) socialförsäkringsminist...

Utkastad från beroendevård på grund av återfall

Det kommunala HVB (Hem för vård och boende) Nygården i Nyköping valde för t...

Narkotikapolitik handlar om mänskliga rättigheter

I Sverige tillämpas nolltolerans mot narkotika, vilket innebär att all anvä...

Gabriel Wikström är ett hot mot folkhälsan

Folkhälsominister Gabriel Wikström talar ut om sin utmattningsdepression so...