Blogg

Vi måste inse att VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) är en säkerhetsrisk

25 november 2014 skrev jag en artikel för att uppmärksamma Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor, med titeln "Vi måste inse att män är en säkerhetsrisk" (Då var jag fortfarande aktiv i Fi, därav partibeteckningen). Den här artikeln har upprört många män, den har publicerats på antifeministiska sidor och ett högt antal män har säkerställt att jag har fått ta del av kritiken riktad till mig som person genom att skriva konstruktiv kritik till mig i stil med följande:
 
 
 

 
 
 
Exemplen ovan är ett återkommande tema bland all feedback jag får. Det verkar som att jag har varit otydlig och råkat förmedla att jag menar att varje enskild individuell man är en säkerhetsrisk. Så klumpigt av mig. Jag är inte den som ignorerar konstruktiv feedback, så här kommer en ny version av samma artikel där jag har tagit dessa synpunkter i beaktande. Håll till godo.
 

 
I dag, den 25 november, är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Det behövs uppenbarligen en sådan dag och det i sig är helt absurt. Låt oss titta på fakta över hur det ser ut i Sverige i dag. 
 
VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) står för majoriteten av alla våldsbrott. Kvinnor står för majoriteten av offren. Samtidigt som VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) oftare faller offer för VISSA mäns brutalitet (Obs! INTE ALLA MÄN!™) när det gäller misshandel i det offentliga, är den rent statistiskt farligaste platsen för en kvinna att vistas på det egna hemmet, åtminstone om hon lever med en man (Obs! INTE ALLA MÄN!™). Våld i nära relationer drabbar kvinnor i betydligt högre utsträckning än män (Obs! VISSA män drabbas också!) och utgör nära hälften av alla anmälda misshandelsfall mot kvinnor. Uppskattingsvis anmäls endast en femtedel av fallen, enligt BRÅ. Förövaren är oftast en man (Obs! INTE ALLA MÄN!™).
 
  • 98 % av alla som anmäls för våldtäkt är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 98 % av alla som anmäls för sexualbrott är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 85 % av alla som anmäls för misshandel av kvinnor är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)
  • 88 % av alla som anmäls för misshandel av män är män (Obs! INTE ALLA MÄN!™)

VISSA män är vår tids största säkerhetsrisk (Obs! INTE ALLA MÄN!™).

Obs! Kvinnor begår också brott! Alla övriga procentenheter utgörs av kvinnliga förbrytare!

VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) våldtar, trakasserar, hotar och misshandlar och vi har en samhällsstruktur som underbygger och stödjer det. Tillsammans har vi skapat ett samhälle som främjar att VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) brukar våld.

Grundproblematiken stavas maskulinitetsnormer. Vi ser det överallt. Hur män förväntas vara stora, starka, ta plats och dominera sin omgivning. Hur män förväntas vara ledartyper, hårdhudade och aldrig visa känslor. Hur män tillskrivs makt av samhället baserat på sin könstillhörighet. Makt som utifrån dessa spelregler skapar machoideal. Makt som kan missbrukas av individer (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som tar sig rätten att bestämma över andra människors kroppar. Utnyttja andra människors kroppar. Skada andra människors kroppar. Ingjuta människor med rädsla och skam.

Maskuliniteten står för makten och femininiteten för det förtryckta, underordnade (Obs! VISSA män, INTE ALLA MÄN!™, är faktiskt också förtryckta!). Kvinnor som tar efter manligt kodade egenskaper hyllas, medan VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som tar efter kvinnligt kodade egenskaper hånas. Kvinnligt kodade könsuttryck och egenskaper förlöjligas och bedöms oupphörligen i det offentliga och i privatlivet. Kvinnor utsätts i större utsträckningar för hot och trakasserier än VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™). Kvinnor som uttrycker sina åsikter offentligt utsätts för hat och hot, VISSA män (Obs! INTE ALLA MÄN!™) som öppet försvarar kvinnor likaså.

Det handlar om makthierarkier, vilka som står högst på samhällets maktstege. Maktfaktorer samverkar och gör att du klättrar högre ju fler privilegier du har. Är du vit, man, medelklass och uppåt, hetero, cis och med en vanligt förekommande funktionsuppsättning har du cashat in full pott i maktlotteriet. På samma sätt fungerar det omvänt. Kvinnor, transpersoner, rasifierade, HBTQ-personer, socialt utsatta och personer med funktionsvariationer står lägre på samhällsstegen och kombineras flera av dessa faktorer blir utsattheten genast högre. Obs! INTE ALLA MÄN!™ är priviligerade och inte alla kvinnor är förtryckta!

VISSA kvinnor utsätts för våld. Är du transkvinna är risken ännu större att du utsätts för våld än om du är ciskvinna. Rasifierade utsätts för våld i högre utsträckning än vita. Transpersoner i allmänhet och transfeminina i synnerhet är den grupp som har störst risk att bli utsatta för våld. Adderar vi rasifiering, brott mot heteronormen och/eller en funktionsvariation blir utsattheten och sårbarheten ännu större. Maktfaktorer samverkar och förtryck samverkar. Att vara medveten om det är avgörande för att överhuvudtaget kunna påverka och bryta ner samhällsstrukturerna som skapar detta.

Frihet från våld är en grundläggande mänsklig rättighet, en rättighet som kränks oupphörligen. Rädsla för våld inskränker människors rörelsefrihet och risken att drabbas är högst för redan utsatta grupper. Maskulinitetsnormer skadar personer av alla kön och det våldspreventiva arbetet måste fokusera på kopplingen mellan maskulinitetsnormer och våld med utgångspunkt från hur maktfaktorer respektive förtryck samverkar.

 

Zandra Hedlund

Debattör och skribent

 


Vad säger ni, blev det tydligt nog? Annars vet ni ju redan vart ni ska skicka kritiken.

 

Tillägg: Ovan skriver jag om män och kvinnor som grupp utifrån hur det presenteras i brottsstatistiken. Jag är medveten om att det finns fler kön, vilket tyvärr inte syns i denna form av statistik ännu.

Mest lästa inläggen

Vi måste våga prata om sorg

Bild från pexels.com Vi är alla rädda för att dö. Ännu mer rädda är vi för ...

Hej, jag heter Zandra och jag är psykiskt sjuk

* Ett semikolon innebär att författaren hade kunnat avsluta meningen, men v...

Småstadsnormen gör Stockholm till en spökstad

Foto: Maurício Mascaro, Pexels.com I Sverige är det tillåtet att servera al...

Norge avkriminaliserar narkotikabruk, i Sverige är moralism viktigare än människoliv

Majoriteten i norska Stortinget (motsvarande riksdagen) har beslutat att av...

Blogg

Dra åt helvete, Delmon Haffo

 
I direktsänd webb-tv i dag kallade Delmon Haffo (M) socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för "hora". Dalmon Haffo är vice gruppledare och ordförande för Moderaterna i Salems kommun samt digital kommunikatör på moderaternas partikansli.
 
"Jag har en plan för ett svagare Sverige, där vi ska vara så jävla PK hela tiden. Annika Strandhäll, det var olämpligt. Det var inte ok att skämta om mäns rösträtt. Dra åt helvete din hora!"
 
Klippet kan ses här.
 
Annika Strandhäll hade skämtsamt ifrågasatt mäns rösträtt i ett inlägg på Facebook med anledning av en debatt på Twitter efter det amerikanska presidentvalet. För det förtjänar hon alltså att kallas "hora" i direktsändning, enligt Delmon Haffo.
 
Att män reagerar såhär är vardagsmat, kvinnor som vågar sticka ut hakan blir ständigt föremål för sexistiska skämt, hat och hot. Om en manlig politiker hade dragit precis samma skämt som Annika Strandhäll gjorde, skulle han med största sannolikhet inte ha blivit hånad i direktsändning.
 
Vemsomhelst förstår att Annika Strandhäll inte på allvar önskar avskaffa mäns rösträtt och även om hon nu hade varit av den åsikten, är det under all kritik att en toppolitiker agerar på det sättet Delmon Haffo gjorde. Det visar på en sunkig kvinnosyn och djupgående sexistiska värderingar, som inte hör hemma i ett modernt samhälle och definitivt inte hos våra politiker.
 
Anna Kinberg Batra tar, enligt DN, avstånd från händelsen och utlovar konsekvenser. Tydligen fick han sparken direkt, allt annat hade varit katastrof. Jag hoppas verkligen att de som stod i bakgrunden och flabbade får samma konsekvenser.
 
Delmon Haffo, du kan dra åt helvete.

Mest omtyckta inläggen

Den som stressar mest vinner

Först går allting fort. Fort fort fort. Du är megaeffektiv, hinner med allt...

Norge har fattat, när följer Sverige efter?

Det norska regeringspartiet Høyre beslutade på sitt landsmöte i helgen att ...

Äntligen har Kungahuset tagit ställning!

Det är lätt att få intrycket att Hovet är konservativa, men så plötsligt hä...

Människor som tar droger förtjänar inte att leva

Varje år dör ca 800 personer i Sverige till följd av narkotikabruk, vilket ...

Blogg

Utkastad från beroendevård på grund av återfall

 

Det kommunala HVB (Hem för vård och boende) Nygården i Nyköping valde för två veckor sedan att kasta ut en person i 20-årsåldern med beroendeproblematik på öppen gata, utan något som helst tak över huvudet, mitt under pågående behandling.

Orsak? Personen i fråga tog ett återfall i samband med att en barndomsvän dog i en överdos. Personalen på Nygården verkar inte ta i beaktande att personen nu står utan bostad och inte har någonstans att ta vägen. Inget tillfälligt boende arrangerades, utan personen ombads återkomma när rena urinprover kunde uppvisas.

Ett HVB är till för att hjälpa personer med beroendeproblematik, men tydligen kan du inte få den hjälp du behöver om du inte redan har lyckats avsluta ditt bruk på egen hand.

webbplatsen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) står följande att läsa:

"Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. /.../ Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull."

Ett ord som fastnar är "fostran", personer ska alltså fostras under sin vistelse. Ordet för tankarna till barnuppfostran av den gamla skolan, där straff eller hot om straff används för att uppnå önskat beteende. Det här rimmar väldigt illa med att verksamheten ska vara individuellt anpassad utifrån den enskildes behov och förutsättningar.

Det är rimligtvis så att en person som kämpar med ett beroende och har sökt hjälp för detta, inte kan antas vara 100 % ren eller antas klara av att bli det på egen hand, då skulle inte vård ha behövts från början. Att straffa någon vid ett återfall genom att kasta ut personen i fråga på gatan är direkt kontraproduktivt och är ett brott mot såväl Socialtjänstlagen (SoL) som grundläggande mänskliga rättigheter.

Nyköpings beroendevård har enligt uppgift varit bristande på flera punkter sedan en lång tid tillbaka, vilket dessvärre gäller majoriteten av all beroendevård i dagsläget. I detta specifika fall har personen i fråga haft ett mångårigt bruk av olika substanser, till största delen alkohol och cannabis. Att uppvisa rena urinprover efter ett långvarigt cannabisbruk kan ta väldigt lång tid.

Världsledande organ som FN och WHO har redan dömt ut den svenska modellen gällande "nolltolerans" och anser att Sverige bryter mot mänskliga rättigheter. Att Sverige dessutom har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa, gör det uppenbart att det finns stora brister inom beroendevården.

Den här hållningen återspeglar ett synsätt som gör gällande att beroende är ett personligt val och att personer med beroendeproblematik får skylla sig själva som har försatt sig i den situationen. Alla människor ska ha samma rätt till vård och att en person med beroendeproblematik ska få stöd och hjälp vid ett återfall bör vara en självklarhet. Ingen blir frisk från en sjukdom med hjälp av straff, tvärtom finns en överhängande risk att den sociala utsattheten ökar och att bruket eskalerar.

Alla har rätt till grundläggande mänskliga rättigheter, att ha en beroendesjukdom ska inte stå i vägen för det.

 


Läs även:

Följ mig på Twitter: @zandra_hedlund

Mest kommenterade inläggen

Den politiska debatten om medicinsk cannabis saknar verklighetsförankring

Tyska parlamentet har nu enhälligt röstat för att legalisera medicinsk cann...

Släpp moralpaniken och låt oss dansa i fred

Stockholms nattliv är under hot. Det blir allt svårare att hitta lokaler fö...

Polisen prioriterar cannabisrökare framför sexuella övergrepp mot barn

Aftonbladet och SvD har tillsammans genomfört en granskning där de har spår...

Staten ska inte bestämma vilken musik jag ska dansa till

Det finns en kultur som bygger på dans, musik och glädje, där det ordnas fe...