Opinionsblogg

Att vara mot samtycke är att vara för våldtäkt

 
En parlamentarisk utredning, med samtliga partier företrädda, föreslår en lagändring som innebär ett krav på samtycke vid sex. Det här är en fråga som har drivits i flera år, bl a av organisationer som FATTA!.
 
Det kan verka självklart att samtycke ska förekomma vid sex, men ändå är det många som protesterar högljutt när förslaget om en samtyckeslagstiftning nämns. Det raljeras om att behöva skriva kontrakt innan sex och om att, ve och fasa, behöva FRÅGA någon om de verkligen vill ligga.
 
Seriöst, är du inte 100 % säker på att den andra personen vill ligga med dig, är det väl högst lämpligt att just fråga. Antinget det eller att helt enkelt låta bli att ligga med personen i fråga. Att ligga med någon utan att ha fått bekräftat att samtycke föreligger, genom ord eller handling, är att begå ett övergrepp.
 
Min kropp är min. Jag bestämmer vem som har rätt att röra mig. Om jag inte uttryckligen har gett dig tillträde till min kropp, begår du ett övergrepp om du tar dig friheter. Om jag är för full för att veta vad som händer, begår du ett övergrepp om du ligger med mig. Om jag sover, begår du ett övergrepp om du ligger med mig. Om jag "ligger där som en död fisk" begår du med största sannolikhet ett övergrepp om du inte har fått motsatsen bekräftad.
 
En samtyckeslag innebär att du måste få en bekräftelse från den du vill ha sex med, ett förtydligande om att personen i fråga även vill ha sex med dig. Enligt nuvarande lagstiftning krävs det att överlevaren uttryckligen ska ha sagt nej för att det ska klassas som ett övergrepp. I det nya lagförslaget flyttas tonvikten över på förövaren som kommer att få svara på hur samtycke inhämtats.
 
Många som är mot förslaget verkar tro att det handlar om så kallad "omvänd bevisföring", dvs att rätten skulle utgå från att den misstänkta gärningspersonen är skyldig tills dess att motsatsen är bevisad. Så ser det inte ut och att lägga fram ett sånt förslag har heller aldrig varit aktuellt. Att bevisföringen ligger på åklagaren och att en person alltid anses oskyldig tills motsatsen bevisats, är en viktig grundbult i vårt rättssystem och det finns inga förslag på att ändra detta. Så inte heller i det aktuella lagförslaget om samtyckeslagstiftning.
 
Förslaget om samtycke kommer inte att leda till fler fällande domar, vilket ingen heller har påstått. Bevisföringen kommer alltid att vara svår i den här typen av brottsmål, där ord ofta står mot ord. Den viktigaste delen är att lagstiftning verkar normerande och påverkar vår inställning. Det handlar om att vi behöver en modern lagstiftning som säger att om du inte visar samtycke är det ett övergrepp. Det måste vi kunna säga till våra barn, det måste läras ut i skolorna, det måste vara den inställning överlevare möts av från poliser och rättsväsende. Det är vad som krävs för att åstadkomma en attitydförändring i samhället.
 
Sex utan samtycke är inte sex - det är våldtäkt. Det borde vara en självklarhet.

Kommentarer

#1 - Mats R

Nja, i sak så är rubriken rätt.... Men i nutiden får ofta ordet samtycke betydelsen "uttalat samtycke", och då blir säkerligen minst 50% av alla samlag i landet våldtäkter istället och det gör att "våldtäkter" normaliseras (som ord iallafall, vilket är både fel och farligt).

För självklart är det milsvid skillnad på en våldtäkt och på ej uttalat samtycke (samtycke kan som bekant ges på många sätt, främst par som känner varandra väl).

Jag är rädd för att ordet våldtäkt decimeras i betydelse, och det vill nog ingen. Våldtäkt är ett fruktansvärt grovt brott som aldrig får normaliseras det minsta lilla.......

Samtidigt både förstår jag och anser att den s.k. debatten om samtycke är relevant, det får aldrig finnas ens 1% osäkerhet om partnern vill ha sex eller ej.

Jag som har hunnit bli 50 år gammal har kanske en gammal och ideologiskt vinklad bild av hur sex "ska" fungera mellan människor, nämligen självklart frivilligt (+ lust), kul och nånting vackert (oavsett vilken form av sex man utövar).

Samtidigt så verkar nån form av samtycke kanske vara nödvändigt att lagstifta om?

Jag vet inte vad jag tycker egentligen, förutom att våldtäkt är någonting som är väldigt fel och väldigt sjukt och ska självklart ge kännbart straff.
I min värld är våldtäkt (att ha sex med någon mot deras vilja) i samma klass som mord, misshandel/rån av äldre. D.v.s. nåt som är helt otänkbart för säkert minst 97% av landets befolkning, men inser samtidigt att jag inte har ensamrätt på att definiera världen :-)

Svar: Självklart kan samtycke ges utan att vara uttalat, t.ex. genom att ge tydlig respons, ta initiativ osv. Men vid minsta tveksamhet bör en definitivt fråga sin partner, det är knappast något som kommer att förstöra upplevelsen, tvärtom tror jag att de flesta känner sig mer trygga och avslappnade om de är helt säkra på att inte gå över någon annans gränser.
Tyvärr förekommer brist på samtycke alltför ofta, även där hot eller våld inte förekommer. Det är mycket vanligt med tjatsex, att den ena fortsätter trots att den andra inte ger någon uppenbar signal att den också vill ("ligger där som en död fisk"), att ha sex med någon som sover eller är kraftigt berusad/drogpåverkad osv. Vi får inte glömma att det här också är våldtäkt.

En samtyckeslag har förhoppningsvis en normerande effekt på hur vi ser på just samtycke, även om det inte leder till fler fällande domar. Det ska vara självklart att sex bygger på ömsesidighet och lust och därför ska det vara lika självklart att en checkar av med sin partner att hen är på samma nivå och vill samma sak.
Zandra Hedlund

Kommentera