Opinionsblogg

Narkotikapolitisk ordlista

 
Eftersom många, inklusive beslutsfattande politiker, verkar ha dålig koll på skillnaden mellan avkriminalisering och legalisering känner jag att ett förtydligande kan vara på sin plats inför kommande inlägg på ämnet.
 
Avkriminalisering = Ta bort straff för eget bruk/missbruk.
Legalisering = Reglerad marknad.
 
Inget av dessa innebär att knark ska säljas på ICA.
 
I länder som har avkriminaliserat eget bruk, t ex Portugal, är det fortfarande olagligt att köpa, sälja, langa till minderåriga samt att köra påverkad. Skillnaden är att blir ditt urinprov positivt straffas du inte för det, utan kan istället erbjudas hjälp för ett eventuellt problematiskt bruk. Det blir även lättare för personer med ett problematiskt bruk att själva söka hjälp eftersom de inte klassas som kriminella.
 
Legalisering innebär att vissa narkotikaklassade preparat får användas för medicinska ändamål och/eller säljas för rekreationellt bruk under vissa, av staten bestämda, omständigheter. Exempel på narkotikaklassade preparat som är legaliserade för medicinskt bruk i Sverige är morfin och bensodiazepiner. Legaliserade droger för rekreationellt bruk i Sverige är alkohol och tobak.
 
Dagsläget i Sverige
människor med problematiskt bruk straffas istället för att erbjudas hjälp. Narkotikamarknaden är helt fri och oreglerad = många farliga orena preparat och en helt svart marknad som styrs av organiserad brottslighet. Sverige har näst högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa och får hård kritik av FN.
 
Det handlar inte om att släppa knarket fritt (det är det redan), det handlar om att rädda liv.
 
 
 
 
 
 

Kommentarer

#1 - Anna

Här belyser du ett ämne som Sverige är mycket dåliga på; psykiatri och mer specifikt -rehabilitering av missbruk!

De som idag går på missbruksmottagningar får stå ut med att bli kränkta, illa behandlade, möta personal med ett bemötande baserat på vårdkultur, okunskap och översitteri. Detta får de finna sig i och gör även det; då de själva vet att de är just "kriminella"! Om de, efter ett extremt integritetskränkande urinprov visar ett positivt svar av något slag, då STRAFFAR man dessa patienter genom att t.e.x dra in deras substitutionsbehandling eller andra läkemedel! VAD TROR MAN ATT DETTA LEDER TILL?? Att de "lär sig en läxa"???

Nej, självklart inte. De måste då söka sig till samma preparat på annat sätt, ett olagligt sätt, för att inte gå in i en potentiellt farlig abstinens. Vem vinner på det??

Psykiatrin i Sverige ligger långt efter resten av EU. Den är under all kritik

Kommentera